Prevencia krádeže

O našom národe sa hovorí, že máme zlaté ručičky, ale pri tom asi na svoje nápady nie sme moc pyšní. Inak by to na patentovom úrade vyzeralo inak a boli by tu značné fronty. Podľa príslušného úradu je ale dôležitejší ich udelený počet a peniaze, ktoré patenty prinesú. Podľa ich riaditeľa, je ale väčšinou veľmi nedocenená práce našich vedcov, ktorí by si mali chrániť svoje výsledky pomocou zákona. Najviac prihlášok evidujú skôr od jednotlivcov či malých firiem.

Mám, nemám

Len pre predstavu, ak podnikáte v odbore, kde máte rad konkurentov na trhu, mali by ste si chrániť každú vetu a nový výrobok, s ktorým prídete. Väčšinou to tak aj v praxi je, niektorí ľudia si vážia svojej práce natoľko, že ju chránia. Predstavujú totiž inovačné riešenie, ktoré ich môže posunúť veľmi ďaleko a priniesť aj viac ako 50% zisk. A to už stojí na zváženie, či si nápad legalizovať. Samozrejme je dôležité aj v týchto prípadoch mať náležitú stratégiu a zvážiť, či to má zmysel. Líšia sa totiž konkrétny prípad od prípadu. V tomto prípade nemožno dať ani žiadne všeobecné odporúčanie.

Prevencia krádeže
3.6 (72%)10